fbpx

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

VMH asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE Laatimispäivä 01.01.2013

REKISTERIN NIMI – VMH Asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

VMH Yritykset
Koivutie 1
33960 PIRKKALA
puh. 0405344862

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
– Sopimuksen tietojen kerääminen
– Suoramarkkinointi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tilausjärjestelmään merkitään seuraavat tunniste- ja perustiedot:
yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
henkilön nimi, henkilötunnus
kunta
posti- ja käyntiosoite
tieto ostetusta/vuokratusta palvelusta/tuotteesta ja vuokrauksen/oston ajankohta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
– Kaikki tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa VMH:n yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. VMH voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulko-puolelle. Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää VMH:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys on päättynyt.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköinen aineisto Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu.
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

REKISTERÖIDYN KIELTO-, TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

VMH Yritykset
VMH asiakaspalvelu
Koivutie 1, 33960 PIRKKALA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Call Now Button